Obchodné právo eBook

DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2018
ISBN
9788073807313
AUTOR
Pavol Kubíček
VELIKOST SOUBORU
5,60 MB
91bubblesrace.cz Obchodné právo Image

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018. V prípade Obchodného zákonníka je to napríklad rozsiahla novelizácia právnej úpravy obchodného tajomstva, novelizácia niektorých ustanovení obchodného zákonníka o spoločnosti s ručením obmedzeným a možnosti fúzií obchodných spoločností. Zaoberali sa aj novým pojmom vylúčenia spoločníka v dôsledku porušenia povinností štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak sa spoločnosť ocitla v predĺžení a právnymi dôsledkami vylúčenia v súvislosti so zavedením novej sankcie voči štatutárnemu orgánu zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Trávit čas knihou Obchodné právo! Na našem webu 91bubblesrace.cz najdete knihu Obchodné právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

STÁHNOUT
ČÍST
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Obchodné právo I Povinný predmet Obchodné právo I sú spolu s povinným predmetom Obchodné právo II ťažiskovými predmetmi, vyučovanými členmi oddelenia. V rámci výučby tohto predmetu študent získa širší teoretický základ v problematike obchodného práva a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne ...

Obchodné právo | Ťaháky-referáty.sk

Nákup a obchodné právo Naučíte sa aplikovať obchodné právo, právne predpisy SR, EÚ a medzinárodné právo do nákupných aktivít. Osvojíte si potrebné vedomosti a zručnosti na riešenie situácií v každodennej praxi na základe konkrétnych návodov a modulových situácií.

Chov sklípkanů.pdf

Teorie masového šílenství.pdf

Colorissimo 1-2-3 Včela.pdf

Konstruktivní život.pdf

Matematika pro střední školy 7. díl A.pdf

Věda v Čechách po 20 letech.pdf

Kraj padavých větrů.pdf

Afrika.pdf

Bad Boy - The Story of Budulinek.pdf

Podivné počasí v Tokiu.pdf

Esejské dobrodružství.pdf

Atlas českého fotbalu od roku 1890.pdf

Šmoulové: Zapomenutá vesnice - Filmový příběh.pdf

Žako - papoušek šedý.pdf

Moje první cvičevnice: Angličtina od 5 let.pdf

Dítě.pdf

Ošklivec.pdf

O korunu a lásku (1.diel).pdf